Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

Saluto‑Genese • salutogenese@skynet.be • 0032‑(0)16 62 32 84

(Klik op de afbeeldingen om te vergroten.)


Gebaren van Leven
Hoe groei- en omhullingsgebaren ons inspireren voor de verzorging van de baby
Voor natuurlijke geboortezorg


Voor NATUURLIJKE GEBOORTEZORG, KRAAMVERZORGENDEN, VERPLEGERS, OPVOEDERS, OUDERS en voor al diegenen die het willen lezen...


Nu A4 formaat - 151 pagina's - softcover - 27,50 Euro (+ ev. verzendingskosten)

Bestellen bij: salutogenese@skynet.be


GEBAREN VAN LEVEN is een studie over de nog ongeboren mens waarbij de klemtoon ligt op de geestelijke oorsprong van alle leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten van waaruit de levenskiem uit de onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de samensteller van dit studieschrift met eerbied, achting en verrassende verbazing. Door het bestuderen van de embryologie en haar spirituele dimensie ontstaat er een steeds ruimer mensbeeld waardoor de opvoeding van het kind nog boeiender kan worden.

Dit is een herziene versie van het boek ‘Gebaren van Leven’ dat in 2016 gepubliceerd werd, nu voor praktisch gebruik in opleidingen en bij aanstaand ouderschap waarbij het over natuurlijke geboortezorg gaat.

Dit boek ‘Gebaren van Leven - Hoe groei- en omhullingsgebaren ons inspireren bij de verzorging van de baby’ kan u dichter bij het ogenblik van het levensbegin brengen, dichter bij het ogenblik van geboorte en dichter bij het ogenblik van de omhullende wijsheid die in ieder omhullingsvlies, -holte of -orgaan verborgen ligt. De wijze waarop de verschillende omhullingsorganen in hun ontstaan, groei en functie hun plastische kwaliteiten en gebaren aan ons tonen, kunnen ons inspireren om de kleine baby met een verdiept inzicht fijngevoeliger te verzorgen. Welke omgeving en omgevingsinvloeden zijn dan deugddoend, ondersteunend en gezondmakend voor de kleine boreling hier op aarde?

Het is ook een studieschrift over nieuw ouderschap. We hebben steeds meer een individualistisch zelfbeeld, maar een kind kan pas zichzelf worden als er een betekenisvolle ‘andere’ – de eerste vertrouwenspersoon – een diep verbond in liefde met hem aangaat. Onze blik vanuit de ogen, de warmte en de pulsering van ons levenslichaam geven de boreling de zekerheid dat hij wordt liefgehad en ‘kind mag zijn’ van hen die ‘zijn’ ouders werden. We leven vandaag in een cultuur, waarin ‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder zijn’ een ontwaarding kennen. Dit roept ons op tot wakkerheid.

Naast een eerste inleidend deel over het vruchtbaar worden van de groeicellen volgt het eigenlijke hoofdstuk over de embryologische fasen die de mens doormaakt. Overzichtelijke en kleurige tekeningen illustreren de snel voortschrijdende, plastische metamorfosekracht van de kiemcel die vol ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde hoofdstuk waarin sprake is van de welkomhetende omhullingsgebaren die ons kunnen inspireren om de latere levensomgeving gezond en deugddoend voor het kleine kind in te richten. De vele omhullingsorganen die het embryo beschermden, het voedden en het een diepe verbondenheid schonken, verlaten bij de geboorte het kind, maar blijven verder aanwezig bij de geboren mens als zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke begeleiding. Een vierde deel handelt onder andere over de ongeborenheid, over de vraag of de hormonale voorbehoeding een vlucht of een zegen is en over de spirituele betekenis van de placenta en haar nazorg.

Annelies Sysmans (geboren 1955), kleuterleidster en gedurende 15 jaar onthaalouder. In 2001 werd de vzw Saluto-Genese opgericht, een beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd. Naast tal van publicaties en een regelmatige Nieuwsbrief voor ouders en opvoeders richt vzw Saluto-Genese begeleiding van kinderonthaal en bijscholingsdagen in voor opvoeders van het kleine kind.NIEUWE PUBLICATIE - DIEPE VERBONDENHEID EN HIERMEE SAMENHANGENDE ZELFREFLECTIE - 17 €

HERDRUK - RUDOLF STEINERPEDAGOGIE IN DE EERSTE DRIE LEVENSJAREN VAN HET KIND - 24 €WERELDCONGRES AAN HET GOETHEANUM DORNACH (CH)

Van 15 tot 19 april 2019

"Innerlijke vrijheid als sociale verantwoordelijkheid. Kindheid als bron van een menselijke toekomst."
Waldorf- / Rudolf Steiner pedagogie voor de eerste zeven levensjaren: Wereldcongres aan het Goetheanum
Dornach / Zwitserland 15 tot 19 april 2019.

Voorbereiding door IASWECE in samenwerking met de pedagogische sectie aan het Goetheanum: Stefanie Allon, Erika Henning, Silvia Jensen, Philipp Reubke, Lourdes Tormes Granados.

De aanduidingen, de goede raad, de inzichten die Rudolf Steiner ons vóór 100 jaar reeds gegeven heeft zijn door heel veel opvoeders, ouders, wetenschappers, therapeuten, geneeskundigen opgenomen. De beschrijvingen van de ontwikkeling van het kind op lichamelijk, zielen- en geestelijk vlak en van de mens worden door vele mensen bestudeerd. Pedagogische talenten, vaardigheden, kunstzinnige gevoeligheid, fijne waarnemingstalenten zijn reeds door generaties heen bij opvoeders en pedagogen verder ontwikkeld en worden in cursussen en congressen doorgegeven.

Maar wat is voor de kinderen die nu geboren worden aan deze pedagogie nu wezenlijk? En wat niet? Zo kwam het thema van de diepe, ware verbondenheid met elkaar - de verantwoordelijke verbondenheid van de volwassenen met het kind, de eigen houding in de opvoeding, de verbondenheid van de kinderen onder elkaar en de zelfopvoeding er uit als de meest toonaangevende opgaven voor de toekomst.


  • De kwaliteit van de verbondenheid van de volwassene met het kind is het allerbelangrijkste. We kunnen het kind een mooie omgeving, natuurlijk speelmateriaal en bewegingsmateriaal geven maar als er geen warme, gezonde en liefhebbende omhulling is door de vertrouwenspersoon, kunnen we het kind geen deugddoende omhulling bieden.
  • De kwaliteit van de verbondenheid hangt samen met in hoeverre wij de kinderen echt ‘waar’-nemen en verstaan. Hoe doen we de kinderbesprekingen? Hoe helpen we elkaar hierin als collega’s?
  • Door het vrije spel oefenen de kinderen iedere dag het sociaal leven met elkaar. In een tijd van nervositeit, onrust, voortdurende afleiding door digitale media wordt het steeds moeilijker om de voorwaarden voor een fantasievol, ongestoord vrij spelt te creëren.
  • Een school, een kinderonthaal, een baby-oudergroep kan maar goed functioneren als vele van de deelnemenden werken aan de eigen fijngevoeligheid van de zielenkrachten en innerlijke sterkte. Als we vrij worden van automatisch opkomende sympathieën en antipathieën, dan pas kan er een vrije verbondenheid komen.

Zo hebben we als thema voor het congres gekozen:

“Innerlijke vrijheid als sociale verantwoordelijkheid. Kindheid als bron van een menselijke toekomst.”

Aan de ene kant de opmerkzaamheid voor de andere mens, aan de andere kant het bewustzijn voor onszelf. Wakker worden aan jezelf en jezelf toch ook kunnen vergeten om voor de andere te zorgen. (Die soziale Grundforderung unserer Zeit, GA 186.)


Uit: IASWECE Rundbrief 12/2017     info@iaswece.org
Lesen Sie die Einführung in das Thema der Tagung