Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

Saluto‑Genese • salutogenese@skynet.be • 0032‑(0)16 62 32 84

Vzw "Saluto-Genese" werkt in alliantie met de wereldbewegingen:

Het kinderdagonthaal werkt onder toezicht van de landelijke dienst Kind & Gezin.