Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

Saluto‑Genese • salutogenese@skynet.be • 0032‑(0)16 62 32 84

Artikel 17:

Zorgkunst

Met verpleger Bavo Baets - Voortgezette Opleiding Verpleegkunde bij stichting PLEGAN.

We hadden een zeer leerrijke en stevig onderbouwde workshop met Bavo Baets, verpleger in de Voortgezette Opleiding Verpleegkunde bij stichting PLEGAN te Nederland, over hoe het kleine kind te helpen in zijn incarnatie in het lichaampje, het aanbrengen van de kamillewikkel, de voetinwrijving en de warmtezorg voor het hele kleine kind. Hiervan enkele foto's, het verslag volgt nog in onze volgende Nieuwsbrief.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 16:

"Beeldschermen zijn de grijze heren van de kindertijd."

Interview door Susanne Klein met Paula Bleckmann, professor mediapedagogie aan de Alanushogeschool (Alfter).

Paula Bleckmann is Professor voor mediapedagogie aan de Alanushogeschool in Alfter. Ze doet onderzoek naar de preventie van mediaverslaving en digitaal onderwijsbeleid en is lid van de Vereniging van Duitse Wetenschappers. Hoe ouders hun kinderen beschermen tegen de risico's van Smartphone & Co.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 15:

Belang van een goede slaap in deze drukke tijd.

Lezing door dr Luc Vandecasteele - verslag Annelies sysmans

Waarom moeten we slapen? En waarom moeten baby's meer slapen dan volwassenen?

Een antwoord op deze vragen vindt u in de neerslag van de voordracht door Dr Luc Vandecasteele, antroposofisch arts aan het Therapeuticum in Gent.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 14:

Het slapen moeten kinderen eerst nog leren.

Annelies Sysmans

De drager van onze levenskrachten is ons levenslichaam, een zeer fijnbesnaard organisme. Het is erop of eronder als het om het levensritme gaat bij de kleine baby. Het komt op de zeer kleine, fijne nuance in het waarnemen van je kindje aan.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 13:

Het slapen

Waarom baby's soms 'slecht' kunnen inslapen en/of doorslapen en het laten wenen niets helpt.

Kleine historische schets rond het 'slapen leggen' van de allerkleinsten.

Men is het nog helemaal niet eens over de omgang met de kleine baby en de opvoeding van de allerkleinsten wat het slapen betreft. Niemand verwacht dat zo’n kleintje al helemaal doorslaapt, en dit is terecht.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 12:

Preventie 'Burn-out'

Een salutogenetische ondersteuning voor leraar en opvoeder van het kind

Antroposofische artsen, pedagogen en volwassen begeleiders zetten zich bij elkaar, met als doel, hun ‘cliënten’ tot een nieuw denken aan te zetten, namelijk de gedachte: “ Jezelf als een geestelijk wezen leren vatten. Je bent zelf een wezen dat geestdrift kan vinden, dat het hart brandend kan houden zonder zelf op te branden.” Men kwam tot de ontdekking dat dit soort denken heel wat levenskrachtige geneeskrachten met zich meebrengt tegen nervositeit, depressiviteit en het burn-out-fenomeen. Men zocht, via deze weg van het forum, zowel naar het vroeg herkennen van signalen als naar methoden van preventie en oplossing van dit probleem.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 11:

Digitale dementie

Boekbespreking

Dit boek geeft duidelijke informatie om de zoektocht als opvoeder in een digitaal tijdperk te ondersteunen en een eigen keuze te maken. Het boek eindigt met aanbevelingen wat te doen om gezond te blijven naast alle media die er ook zijn: eet gezond, beweeg dagelijks een half uur, zorg dat je niet alleen in en met je hoofd werkt, doe concentratieoefeningen, help anderen, luister tijdens het werken op bijvoorbeeld de computer naar muziek, zing, zingen maakt gezond, lach, lach jezelf gezond,vereenvoudig je leven, het live contact met een medemens doet ertoe, ga de natuur in, mijd digitale media,…

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 10:

Het belang van slaap-, inslaap- en doorslaapproblemen

Hoe slaapbroblemen uitsluiten? Dr. Helena Maryns

"Er zijn twee dingen die het kind, dat hier op aarde komt, leert, het leren slapen en het leren ademen." Rudolf Steiner

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 9:

Op de aarde aankomen.

De relatie tussen moeder en kind voor en na de geboorte.
Erdmut J. Schädel (kinder- en jeugdarts).

Over het verloop van de geboorte en de beslissende veranderingen die het kind met de overgang van de ene in de andere wereld, doormaakt.

Het groeiende kind leeft gedurende de gehele tijd van de zwangerschap in een donkere, warme ruimte, die hem het gevoel van geborgenheid geeft.

Zwemmend in het vruchtwater, voelt het kleine kind stille, zachte schommelbewegingen door de bewegingen van de moeder bij het gaan of bij andere bezigheden en handelingen. Slechts gedempt dringen geluiden en geruchten binnen in het reeds uitgebouwde oor van de ongeborene. Rustige stemmen of luid schreien, harmonische klanken of dreunende muziek ervaart het als aangenaam of onaangenaam. Vele kinderen reageren hier onmiddellijk op. Gedurende de gehele zwangerschapstijd wordt het lichaam van de moeder voortdurend waargenomen door het regelmatig pulserende ruisen van het moederlijke bloed. Het stroomt in de dichtst nabijheid van het kind, door de buikslagader van de moeder. In wisselende volgorde wordt door het ritmisch stijgen en dalen van het middenrif een zachte druk op het lichaam van de ongeborene uitgeoefend. Iedere vreugde, iedere smart werkt zich uit op het welbevinden van het kind.

"En het kind sprong op in haar lichaam" zo staat het in het Lukasevangelie, als Elisabeth, zwanger van het kind Johannes, de groet van Maria (zwanger van het Jezuskind) ontvangt.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 8:

Met een klik van de muis doorheen de kindertijd?

door Peter Lang (Per Mausklick durch die Kindheit)

De computer is tot in de kinderkamer doorgedrongen. Internet-Kinderonthalen bestaan reeds geruime tijd, Hard- en Software voor tweejarigen is reeds op de markt en wordt aan de ouders aangeprezen als pedagogisch waardevol. Maar ook in de opvoedings- en vormingsplannen voor de voorschoolse peutertijd wordt er over computisering van de kinderonthalen gesproken. In geen enkel van deze plannen wordt de omgang van peutertuinkinderen met deze techniek in vraag gesteld of zelfs maar als nadelig voor de ontwikkeling aanzien. Het gaat enkel nog om de methodische vraag “op welke manier?”

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 7:

Over het trotsen

Annelies Sysmans

Als moeder van onze kleine zonen herinner ik me nog heel goed de volgende situatie: "Onze tweede zoon, toen zowat 28 maanden jong, begaf zich al naar de trap voor het dagelijkse middagslaapje. Het was herfst. Sint Michaël prijkte op de jaargetijdentafel. Plots liep de kleine jongen terug de speelkamer in, legde zijn popje 'Sterretje' bij Sint Michaël neer en begon met de kastanjes en eikeltjes te spelen. Als ik hem riep, hoorde hij me niet. Hij begon zeer geboeid met de tractor te rijden en zette Sterretje erin. Na een paar keer te roepen zonder reactie, brachten we samen de tractor naar zijn slaapgarage. Nu moest plots nog de kameel bij Sint Michaël staan en ons dapper kereltje begon ook ijverig over de klauterbrug te kruipen. Het afscheid van de dag werd steeds moeilijker, zijn vermoeidheid werd steeds groter en het leek erop dat zijn 'willetje' ook steeds groter werd. Hij schoof met zijn beentje van de steiger af, maar met zijn sterk willetje geraakte hij er weer op. Weer schoof hij naar beneden en struikelde."

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 6:

Brief aan alle vrienden en opvoeders van het kleine kind

Aan alle opvoeders van het kleine kind,
Aan alle Rudolf Steiner-kleuterscholen,
Aan alle leden van vzw Saluto-Genese.

Lieve opvoeder, ouder, onthaalouder, leidster van een dreumes-peutergroepje en / of therapeut van het kleine kind, beste leden en vrienden van de vzw Saluto-Genese,

Weer mogen we genieten van de vol-plastische aanwezigheid van onze dreumesjes! Altijd actief, altijd in ontwikkeling,vol groeikrachten en gebalde energie zijn deze allerkleinsten! De vakantie heeft zichzelf gesloten, de scholen hebben zich geopend en hier worden onze moedige allerkleinsten het huis weer naar binnen gedragen.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 5:

Als de mens sterk genoeg is, ...

Een salutogenetische visie op gezondheid

Drie misverstanden: Er zijn drie misverstanden die we met een salutogenetische visie op gezondheid kunnen ontkennen en dan ook verlaten. Toch klinken deze misverstanden nog dagelijks, wordt er naar gehandeld en geven ruimte aan angstgevoelens en innerlijke verzwakking.

Deze misverstanden helpen ons niet vooruit, daarom een rechtzetting:

  • Allergie en koorts zijn géén ziekten.
  • Een kind wordt niet met een immuunsysteem geboren.
  • Omdat mijn mama en papa of een verder familielid eczeem, allergie, zwakke darmen, astmatische aanleg, een cholerische inslag enzovoort heeft, moet ik als kind dit ook mijn hele leven lang NIET hebben.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 4:

GSM en electrovervuiling

Een belangrijk onderwerp!
Michaela Glöckler

Het debat rond het schadelijk of onschadelijk zijn van draadloze telefonie met zijn basisstations en grenswaarden (SAR-waarde: de specifieke absorptiegraad door cellen, lichaamsweefsels en orgaanstructuren) heeft de uitwerking op de gezondheid van electriciteit en magnetisme pas tot een veelvuldig bediscussieerd onderwerp gemaakt. Waarom is dit in elk opzicht van het grootste belang?

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 3:

Geen stress in het kleinkind-onthaal

Ina von Mackensen, Erziehungskunst, nr. 10/2006
Vertaling: Karin Vantricht

Wie het aandurft om met jonge kinderen te werken, neemt een grote verantwoordelijkheid op zich. Alle medewerkers van de kinderopvang moeten zich bewust zijn van de bijzondere noden van deze kleine kinderen. Want de inrichting moet zich de moeite getroosten om de start in het leven van de allerkleinsten zo goed te omkaderen dat de gehele verdere ontwikkeling daarop verder kan bouwen.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 2:

De ontwikkeling van een 'ge-Zon-de' zuigeling vanaf de eerste levensdag.

Annelies Sysmans

Het is niet ongewoon dat de kleine kinderen, ook de zuigelingetjes, vandaag onrustig slapen, té snel wakker zijn, té haastig zijn in hun ontwikkeling en in zekere zin snel 'overprikkeld' zijn.

Dit is toch helemaal niet vreemd of verbazingwekkend als we alleen nog maar kijken naar de toename van de verkeersdrukte en de haast en stress die in zo'n klein baby-dagje telkens weer insluipt. Ook wordt onze gehele samenleving steeds rationeler en intellectueler.

Deze baby's huilen veel, blijven oververmoeid en raken in een vicieuze cirkel.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.


Artikel 1:

Dagverloop in het dagonthaal van de 'Goudskinderen'.

Annelies Sysmans

In onze moderne, haastige en consumerende tijd is het niet meer zo evident om rust en tijd te maken voor het begeleiden van het kleine kind op zijn levensweg.

Doch bij de arts Emmi Pikler kunnen we het volgende lezen: "Een baby leert het beste alléén uit zichzelf en alléén uit zichzelf kan hij zich harmonisch ontwikkelen. Door deze aard van ontwikkeling lukt het de zuigeling om zelfstandig, geduldig oefenend en in uithoudende arbeid met al zijn opmerkzaamheid tot het 'kúnnen' van iets te komen.

Om het hele artikel te lezen, klik hier.