Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

Saluto‑Genese • salutogenese@skynet.be • 0032‑(0)16 62 32 84

Vzw Saluto-Genese wil kleinschalig kinderonthaal inrichten, waarbij we aan ouders en hun kleine kindje(s) een warme plek willen aanbieden.

Waarom kleinschalig?

In kleinschalig kinderonthaal is er kwaliteitsvolle tijd en rust voor het kleine kind om te gedijen, te groeien, te leren spelen, te eten, te slapen en op te staan, samen te werken in huis en tuin, liedjes en taal te leren, motorisch, sociaal en geestelijk te ontwikkelen. We vermijden de stress, zowel voor het kleine kind als voor de opvoeder. We voorzien het kinderonthaal daarom in een familiewoning, op een rustige en stille, maar ook in een avontuurlijk groene omgeving, met kans op een waardevolle stimulans van alle zintuigen. We proberen een plek aan te bieden waar het kindje zo gezond mogelijk, vreugdevol en in warme omhulling en verzorging mag opgroeien.

We geven bijzondere aandacht aan een ritmisch dagverloop, een goede gewoontevorming, elke dag buitenspel en / of wandeling in de frisse lucht. Het belang van een eenpersoonsrelatie stellen we voorop, zodat er een diepe vertrouwensvolle hechting kan geleerd en aangelegd worden.

Het kinderonthaal is zo ingericht dat 1 opvoeder max. voor 4 kleine kindjes, waarvan max. 1 baby, de zorg opneemt. Ook de inrichting van het huis, het speel- en werkmateriaal, de voeding (ook teelt uit eigen tuin), de kleding en de verzorgingsproducten zijn zo natuurlijk mogelijk. De opvoeder werkt ook gezondheidsondersteunend. De homeopathische en antroposofische geneeskundige inzichten worden aangereikt bij ziekte of ongemak. In overleg met de ouders wordt een ziektebegeleidingsplan opgemaakt. Gedurende de dag worden vele kleine ambachtelijke werkjes en huishoudelijke taakjes opvoedkundig aangereikt. Er is de tijd voor een rustige, ademende dagopbouw, een fantasievol, ongestoord vrij spel, voor dagdromen en een gezonde, verkwikkende slaap. Het speelgoed is terughoudend, eenvoudig en fantasiestimulerend. Overprikkeling door media en elektronica wordt gemeden. Er is ook aandacht voor het religieuze en het kunstzinnige in de opvoeding. De kring van de jaarfeesten beleven we aan de hand van de natuur, jaargetijdenliedjes, verhalen, een klein poppenspelletje, de seizoentafel, een dansje, een verkleedspel, musiceren en scheppend werken.

Het kinderonthaal biedt ook de mogelijkheid aan tot ouderbegeleiding bij de opvoeding van hun kleine kind.

Ook de mini-crèches trachten we zo in te richten dat het kinderonthaal als vele kleine 'families' de dag kunnen doorbrengen.

Vzw Saluto-Genese, een beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd, wil verantwoord en kwaliteitsvol kinderonthaal inrichten, vanuit de inzichten van de antroposofie van Rudolf Steiner.

Klik hier om de folder te bekijken.

Info en adressen zijn te verkrijgen via het secretariaat.


Lieve vrienden van vzw Saluto-genese,


We hebben het geluk u te mogen meedelen dat het nieuwe initiatief, een kleinschalig kinderdagonthaal 'De Zonnekinderen'

te Gent gelanceerd is, mede dankzij jullie 'crowdfunding'.
DANK VOOR JULLIE STEUN!


Annelies Sysmans


Shirin, Felicia en de Zonnekinderen.