Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

Saluto‑Genese • salutogenese@skynet.be • 0032‑(0)16 62 32 84

vzw Saluto-Genese

Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd


Onze bestuursleden:

Annelies Sysmans (voorzitter)
Cristina Agace (co-voorzitter)
Karin Vantricht (penningmeester)
Erna Kint (secretaris)
Rik Fagard (bestuurslid)


Onze doelstellingen:

Een eenpersoonsrelatie tussen het kind en zijn opvoeder is de hoop van morgen. Het kleine kind vraagt een liefdevolle opvoeding van aangezicht tot aangezicht. Ieder kind wil ontraadseld worden en tot zelfkennis komen. Dit kan het best door hem ervaringsgericht te begeleiden op zijn tocht en hem zijn eigen levensmotief te laten vinden. Je gaat sterker, directer en wilskrachtiger communiceren vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid tot het kind. Zo'n kind kan dan moed, inzet en gedrevenheid ontwikkelen. Als je het kind op deze wijze helpt om zijn 'ik-kracht' te sterken, dan geef je hem zijn 'vleugels' van de gezondheid weer. Een nieuwe samenleving vraagt erom dat niet alleen de status van het 'Kind' geacht wordt, maar ook die van de 'Ouder en Begeleider van het kind'. We zien ouderschap namelijk ook als een beroep. We willen ouders en opvoeders opvoedkundige begeleiding aanreiken met congressen, cursussen en workshops.


Voor interessante links naar andere websites kunt u naar beneden scrollen.


Saluto-Genese vzw plant het volgende:

  1. Mee ijveren, ook op politiek-juridisch vlak, voor een meer kindgerichte samenleving, door voor jonge ouders te voorzien in het recht op basisloon, minstens gedurende de eerste 15 maanden per kind.
  2. Kleinschalige gezinsopvang, dagonthaal en speelgroepjes bevorderen, ook rond scholen, vanuit de antroposofische gezichtspunten.
  3. Het uitgeven van publicaties met als thema 'het kleine kind en zijn ontwikkeling'.
  4. Nieuwsbrieven uitgeven.
  5. Open cursusdagen inrichten voor opvoeders van het kleine kind van 0 - 3 jaar.
  6. Deelname aan opleidingen en congressen in binnen- en buitenland.

De cursussen die we inrichten zijn op drie zuilen gebouwd: de antroposofische menskunde en zijn spiritueel- religieuze achtergronden, de verzorgende, medische en pedagogische inzichten en de kunstzinnige methodiek. De cursus is beroepsbegeleidend.


Kindheid

Kindheid is de tijd, waarin men alles over de wezenlijke dingen van het leven leert -
Over de hemelse en de aardse wereld
Over het goede, het schone en het ware.

Kindheid is de tijd om lief te hebben en geliefd te worden,
Angst te ervaren en vertrouwen te leren,
Waarachtig en stil te zijn,
Maar net zo goed vrolijk en lachend te vieren.

Kinderen hebben het recht om te dromen en in hun eigen tempo groot te worden.
Zij hebben het recht, fouten te maken,
En het recht dat men hen vergeeft.

Kinderen hebben het recht, gevrijwaard te worden van honger en geweld,
Een thuis te hebben en beschermd te worden.
Men moet hen daarbij ondersteunen om gezond te kunnen opgroeien,
Goede gewoontes te leren en evenwichtige voeding te krijgen.

Kinderen hebben mensen nodig, waarvoor ze respect kunnen hebben,
Volwassenen, wiens voorbeeld en liefdevolle autoriteit ze kunnen volgen.
Ze hebben nood aan een veelvoud van ervaringen - zachtheid en vriendelijkheid,
Vermetelheid en moed, zelfs kattenkwaad en onbetamelijk gedrag.

Zij hebben een liefdevolle verbondenheid met de aarde nodig -
Met de dieren en de natuur,
Met families en een maatschappij, waarin ze zich als individu kunnen ontplooien.

Zij hebben nood aan ogenblikken van aandacht en ruimte voor hun nieuwsgierigheid,
Beschermende grenzen en vrijheid voor hun creativiteit
En tijd om stil te staan, te spelen, te werken.

Zij moeten de oerwetten van het leven
leren kennen
En de vrije ruimte hebben hun eigen principes te ontdekken.

De geest van de kindheid roept om bescherming en verzorging
want hij is een wezenlijk deel
van ieder menselijk bestaan.

Alliance for Childhood
(International Alliance Working Group, New York, 1999)


Links:

Wereldorganistaties vanuit de antroposofie voor het kleine kind:

Wereldorganisaties vanuit de antroposofie:

Wereldorganisaties voor het kind

Organisaties voor het kleine kind - België

Antroposofie nationaal:

Antroposofie en gezondheid:

Heilpedagogie voor het kleine kind:

Antroposofie te Nederland:

Boeken, Kunst en / of postkaarten:

Kinderkleding:

Regen- en spetterpakjes:

Kinderonthaal:

Speelgoed en knutselen: