Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

Saluto‑Genese • salutogenese@skynet.be • 0032‑(0)16 62 32 84

Alle publicaties kunnen schriftelijk besteld worden bij vzw Saluto-Genese,
Houwaartsebaan 55, 3220 Holsbeek of per mail naar salutogenese@skynet.be
U kan hier ook het bestelformulier afdrukken.


NIEUW: HERDRUK! - GEBAREN VAN LEVEN. HOE GROEI- EN OMHULLINGSGEBAREN ONS INSPIREREN VOOR DE VERZORGING VAN DE BABY. VOOR NATUURLIJKE GEBOORTEZORG - 27,50 €


Gebaren van Leven (Herdruk)

Hoe groei- en omhullingsgebaren ons inspireren voor de verzorging van de baby.

Voor natuurlijke geboortezorg.

GEBAREN VAN LEVEN is een studie over de nog ongeboren mens waarbij de klemtoon ligt op de geestelijke oorsprong van alle leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten van waaruit de levenskiem uit de onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de samensteller van dit studieschrift met eerbied, achting en verrassende verbazing. Door het bestuderen van de embryologie en haar spirituele dimensie ontstaat er een steeds ruimer mensbeeld waardoor de opvoeding van het kind nog boeiender kan worden.

Dit is een herziene versie van het boek ‘Gebaren van Leven’ dat in 2016 gepubliceerd werd, nu voor praktisch gebruik in opleidingen en bij aanstaand ouderschap waarbij het over natuurlijke geboortezorg gaat.

Dit boek ‘Gebaren van Leven - Hoe groei- en omhullingsgebaren ons inspireren bij de verzorging van de baby’ kan u dichter bij het ogenblik van het levensbegin brengen, dichter bij het ogenblik van geboorte en dichter bij het ogenblik van de omhullende wijsheid die in ieder omhullingsvlies, -holte of -orgaan verborgen ligt. De wijze waarop de verschillende omhullingsorganen in hun ontstaan, groei en functie hun plastische kwaliteiten en gebaren aan ons tonen, kunnen ons inspireren om de kleine baby met een verdiept inzicht fijngevoeliger te verzorgen. Welke omgeving en omgevingsinvloeden zijn dan deugddoend, ondersteunend en gezondmakend voor de kleine boreling hier op aarde?

Het is ook een studieschrift over nieuw ouderschap. We hebben steeds meer een individualistisch zelfbeeld, maar een kind kan pas zichzelf worden als er een betekenisvolle ‘andere’ – de eerste vertrouwenspersoon – een diep verbond in liefde met hem aangaat. Onze blik vanuit de ogen, de warmte en de pulsering van ons levenslichaam geven de boreling de zekerheid dat hij wordt liefgehad en ‘kind mag zijn’ van hen die ‘zijn’ ouders werden. We leven vandaag in een cultuur, waarin ‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder zijn’ een ontwaarding kennen. Dit roept ons op tot wakkerheid.

Naast een eerste inleidend deel over het vruchtbaar worden van de groeicellen volgt het eigenlijke hoofdstuk over de embryologische fasen die de mens doormaakt. Overzichtelijke en kleurige tekeningen illustreren de snel voortschrijdende, plastische metamorfosekracht van de kiemcel die vol ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde hoofdstuk waarin sprake is van de welkomhetende omhullingsgebaren die ons kunnen inspireren om de latere levensomgeving gezond en deugddoend voor het kleine kind in te richten. De vele omhullingsorganen die het embryo beschermden, het voedden en het een diepe verbondenheid schonken, verlaten bij de geboorte het kind, maar blijven verder aanwezig bij de geboren mens als zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke begeleiding. Een vierde deel handelt onder andere over de ongeborenheid, over de vraag of de hormonale voorbehoeding een vlucht of een zegen is en over de spirituele betekenis van de placenta en haar nazorg.

Annelies Sysmans (geboren 1955), kleuterleidster en gedurende 15 jaar onthaalouder. In 2001 werd de vzw Saluto-Genese opgericht, een beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd. Naast tal van publicaties en een regelmatige Nieuwsbrief voor ouders en opvoeders richt vzw Saluto-Genese begeleiding van kinderonthaal en bijscholingsdagen in voor opvoeders van het kleine kind.

A4 Formaat (staand)

151 Pagina's

Softcover

Verkoopprijs: 27,50 EUR


Bundel 26

Gebaren van leven

Hoe groei- en omhullings- gebaren ons kunnen inspireren bij de opvoeding van het kleine kind.

Met kleurige illustraties van Annelies Sysmans.

Het schrift telt 280 pagina’s en is een studie over de nog ongeboren mens. Hierbij ligt de klemtoon op de geestelijke oorsprong van alle leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten van waaruit de levenskiem uit de onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de samensteller van dit studieschrift Annelies Sysmans met eerbied, achting en verrassende verbazing. Door het bestuderen van de embryologie en haar spirituele dimensie ontstaat er een steeds ruimer mensbeeld waardoor de opvoeding van het kind nog boeiender kan worden. Naast een eerste inleidend deel over het vruchtbaar worden van de groeicellen volgt het eigenlijke hoofdstuk over de embryologische fasen die de mens doormaakt. Overzichtelijke en kleurige tekeningen illustreren de snel voortschrijdende, plastische metamorfosekracht van de kiemcel die vol ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde hoofdstuk waarin sprake is van de welkomhetende omhullings-gebaren die ons kunnen inspireren om de latere levensomgeving gezond en deugddoend voor het kleine kind in te richten. De vele omhullingsorganen die het embryo beschermden, voedden en het een diepe verbondenheid schonken, verlaten bij de geboorte het kind, maar blijven verder aanwezig bij de geboren mens als zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke begeleiding. Een vierde deel in het schrift handelt onder andere over de ongeborenheid, over de vraag of de hormonale voorbehoeding een vlucht of een zegen is en over de spirituele betekenis van de placenta. Dit is ook een studieschrift over nieuw ouderschap en ook zeer boeiend lesmateriaal voor leraren van jongeren.

We hebben steeds meer een individualistisch zelfbeeld, maar een kind kan pas zichzelf worden als er een betekenisvolle ‘andere’ – de eerste vertrouwenspersoon – een diep verbond in liefde met hem aangaat. De blik en de warmte, de pulsering van het levenslichaam geven de boreling de zekerheid dat hij wordt liefgehad en ‘kind mag zijn’ van hen die ‘zijn’ ouders werden. We leven vandaag in een cultuur, waarin ‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder zijn’ een ontwaarding kennen. Dit inzicht roept ons op tot wakkerheid.

A4 Formaat (liggend)

280 Pagina's

Verkoopprijs: 35,00 EUR


Gouden liedjes en versjes voor de Goudskinderen

De praktijk van het kinderdagonthaal toont steeds weer aan hoe belangrijk het voor het kleine kind is om zinvol te mogen bewegen op muziek. Saluto-Genese besloot de vele liedjes en versjes die in de loop der jaren verzameld waren, op een kunstzinnige en ook handige wijze uit te geven. Het boekje werd geïllustreerd met verduidelijkende en tegelijk zeer kunstzinnige, originele tekeningen.

De Gouden liedjes en versjes voor de Goudskinderen kunnen zowel voor ouders, grootouders,onthaalouders en crècheleidsters als voor pdagogen in de klas, therapeuten en muziekliefhebbers heerlijk werkmateriaal zijn! Er zijn ook vele liedjes bij rond de jaarfeesten.

Verkoopprijs: 24,00 EUR

Nu met Audio-DVD: 8,00 EUR


Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende zelfreflectie, hoe passen ze in een dagverloop van het kinderdagverblijf.

Teksten waarin de natuur van het kind beschreven wordt. En uit deze beschrijvingen ontstaan als vanzelf gezichtspunten voor een kindgerichte opvoeding die gezondheid en welbevinden brengt. Zelfwerkzaamheid bij de allerkleinsten hangt af van hoe wij ons tot hen verhouden – welke vragen we onszelf durven te stellen. Een fijn boek om met je team aan de slag te gaan in kinderonthaal of in het gezin. Vertaald uit het Duits en opgemaakt met eigen foto's, bevindingen en waar-nemingen uit kinderonthaal rond onze vrije Steinerscholen België.

Documentatie van het congres van 19/20 november 2015 in het vrije opleidingscentrum voor Waldorfpedagogie “der Hof” te Niederursel (DE).

Met bijdragen van Michaëla Glöckler, Claudia Grah-Wittich en Marie-Louise Compani met als thema: Menskundige basisinzichten voor het werken met kinderen jonger dan 3 jaar.

82 Pagina's

Verkoopprijs: 17,00 EUR

Met warme dank aan de Vereinigung der Waldorfkindergärten.


Pedagogisch Werkplan (Herdruk)

Rudolf Steinerpedagogie in de drie eerste levensjaren van het kind - Een project in het spanningsveld van ideaal en werkelijkheid.

“Een gezonde opvoeding en verzorging van het kleine kind kan een verschil maken!”

Saluto-Genese vzw heeft het besluit genomen om het werkplan heruit te geven. Voor diegenen die er voor willen zorgen dat het kleine kind van 0 tot 3 jaar, zo gezond mogelijk mag opgroeien en dit ook buiten het gezin in kleinschalig gezins-onthaal of in een kleinschalige crèche vreugdevol mogen ervaren, is dit een inspirerende, grondige pedagogische en methodische reader. Kwaliteitsonthaal voor het kleine kind staat of valt met de mogelijkheid voor ieder kind om een hechte en diepe relatie te kunnen aangaan met zijn vertrouwenspersoon, in ongedeelde aandacht en liefdevolle omhulling. Zo blijkt de personeelssleutel van cruciaal belang te zijn voor een goede hechting en opgroei en ontwikkeling in vertrouwen. Een gezonde opvoeding en verzorging van het kleine kind kan het verschil maken!

Aan alle opvoeders willen wij veel vreugde toewensen bij het lezen van dit pedagogisch werkplan!

97 Pagina's

Verkoopprijs: 24,00 EUR


Een raadgever voor het gebruik van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen voor zieken thuis.

Deze raadgever is ontstaan op basis van vele lezingen en workshops binnen de antroposofische zienswijze voor thuisverzorging en thuisapotheek. Het is de bedoeling om uit de aangeboden oplossingen een keuze te maken die bij u en uw leefgenoten past.

Verkoopprijs: 8,00 EUR


Bundel 1

Het oprichten

In deze uitgave van vzw Saluto-Genese vindt u een overzicht van de motorische en zintuiglijke ontwikkelingstappen van het kleine kind in het eerste levensjaar. Ook de relatie tussen het oprichtingsproces en de vroegkinderlijke reflexen komt in deze uitgave aan bod.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 2

Het gaan

Bundel 2 bevat o.a. teksten over het drieledige en het vierledige mensbeeld, het zevenjaarsritme van de vier wezensdelen, het inrichten van een spelomgeving met bewegingscultuur vanuit de inzichten van de antroposofie, helpend speelmateriaal voor de motorische ontwikkeling, het emotionele leven en de fantasie, bewegingsopvoeding bij kleuters, het wandelen met kleine kinderen, het vrije spel buiten, rotatieoefeningen als behandeling voor niet afgebouwde vroegkinderlijke reflexen en reflexbewegingen in de ontwikkeling van het kind.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 3

Het spreken

Deze uitgave bundelt teksten over de emotionele ontwikkeling, het spreken, de taal, bekeken vanuit het antroposofische mensbeeld en de consequenties hiervan voor een nieuwe pedagogie; de spraakontwikkeling en spraakbevordering in de eerste levensjaren; de ontwikkeling van het gebit; de geboorte van het Ik; gestoorde taalontwikkeling bij kinderen.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 4

Het denken

In deze bundel vind je gedachten van Rudolf Steiner over het denken; beschouwingen over de denkontwikkeling van het kleine kind; wat gebeurt er in de hersenen van het kind als het speelt; de krachtbron van de blijde gedachte; de innerlijke houding van de opvoeder bij het leren gaan, spreken en denken; de kracht van ‘ware’ beelden en ‘zinvolle morele’ verhalen in de opvoeding; waar komt de kracht van het denken vandaan? Hyperactiviteit en Alcoholembryopathie.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 5

De jaarfeesten

De jaarfeesten als geestelijke oefeningen voor de ziel; de beeldentaal van de jaargetijdentafel; waarom maak ik een toontafel; de aankleding van de seizoenentafel; de ontwikkeling van de moraliteit bij het kleine kind, het belang van sprookjes, en de werking van de engel in het denken van het kleine kind.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 6

Ik en mijn lichaam - het tastzintuig

In deze bundel vind je naast een overzicht van de vier basiszintuigen van het kleine kind ook teksten rond de ontwikkeling van het tastzintuig als voorwaarde voor het ik-zintuig; het basisvertrouwen in het lichaam via de opvoeding van het tastzintuig d.m.v. de aanraking en de inwrijving; het voetbad in de kleuterklas; angstige kinderen helpen door de verzorging de tastzin; ervaringen met geurtherapie bij kinderen met ADHD-constellatie.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 7

Ik in mijn lichaam - het levenszintuig

De bundel bevat o.a.: Een gezond levenszintuig als basis voor tolerantie; de ontwikkeling van een ‘ge-Zon-de’ zuigeling; ‘Pijn’ - die ervaring en gewaarwording die ons levenszintuig met een ruk in het bewustzijn brengt; een gezond levenszintuig opbouwen d.m.v. een goed levensritme, veilige hechting, ‘leren verteren’, voldoende slaap bij het kleine kind, schoolkind en jeugdige, geen stress in het kleinkind-onthaal. En ook: Wat onderhoudt en wat verzwakt onze levenskrachten? Hoe kan ik zelf enkele eenvoudige geneesmiddelen bereiden? De warmte van het koper als katalysator voor onze gezondheid. Achtergronden van kwintenstemming en pentatoniek. Gewoonten als pedagogisch instrument.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 8

Ik beweeg dus ik ontmoet! - het bewegingszintuig

De thema's in deze bundel zijn: Emmi Pikler, biografie en pedagogische visie; de principes van Emmi Pikler in de kinderopvang; het kleine kind zo begeleiden dat het ge-ZON-d blijft. Verder ook teksten rond de biografie van de opvoeder, “Mijn levensweg, geen toeval”.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 9

Houd mijn evenwicht, dus ik besta - het evenwichtszintuig

In deze uitgave van vzw Saluto-Genese vindt u o.a. teksten rond Angst, angstige kinderen en de omgang met beide. Het fantasierijke en fantasiearme kind - het zwavelarme en ijzerarme kind. Het kind met autisme of aanverwante contactstoornis.

Spel en dialoog. Als het kleine kind speelt, is het in dialoog met wie? Kinderbespreking - aanraking van het levenslot. Kinderen met ADHD, ASS, NLD. Allergie, onrust, overbeweeglijkheid bij kinderen.

Verkoopprijs: 12,00 EUR


Bundel 10

Voedsel voor het kind - Voeding voor de opvoeder

Spirituele momenten in het gewone dagverloop.

Het warmte-, reuk-, gezicht-, en smaakzintuig bij het voeden en het gevoed worden. Aan tafel met kinderen. Gezonde voeding van zuigeling tot volwassene. Voedingsperikelen in het eerste levensjaar en het ‘bakeren’. ‘Leren verteren’ - stilaan een gezond levenszintuig opbouwen.

Voeding voor het kind. Hebben kleine kinderen speciale melk nodig? Vitamine K. Supplement vitamine D en Calcium bevorderen dementie. Eten volgens de jaargetijden? De samenhang tussen slapen en voeden staat of valt met regelmaat en eenduidigheid. Keukenhygiëne. Recepten.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 11

Het groothoofdige en kleinhoofdige kind

In deze bundel o.a.Een spirituele begeleiding van het kind aan de hand van de 4 basiszintuigen. De ontwikkeling van een gezonde zuigeling vanaf de eerste levensdag. Hoe kunnen we leren om kinderen goed waar te nemen. Kinderbespreking voor het kleine kind van 0 tot 7 jaar: een handleiding. Gedetailleerde vragenlijst bij een kinderbespreking, ingedeeld naar lichaam, ziel en geest. Kinderbespreking: als het probleemgericht is. Weten we hoe een kind zich voelt?

Bidden over, met of voor kinderen. Kinderconstitutiebeelden: het groothoofdige en kleinhoofdige kind. Het kosmische en het aardse kind.

Te open te gesloten kinderen. Over ADHD en aanverwante ziektebeelden. Waar een wil is, is geen weg. Het concentratiedeficitsyndroom met of zonder hyperactiviteit.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 12

Het angsige, onzekere en droevige kind

Leertherapie kan het innerlijke evenwicht van het kind weer herstellen.

Aanmoediging, een voorwaarde voor de ontwikkeling van het evenwichtszintuig. Op de sporen van het evenwichtszintuig als hulp voor het droevige, piekerende, labiele en twijfelende kind. Mijn evenwichtstuin. Globaal overzicht van de motorische ontwikkeling van het kleine kind in bewegen en evenwicht vinden.

Hoe kan het geboortelichaam tot instrument worden van de Individualiteit?

De optimale ontwikkeling van instinctieve baby tot zelfstandige loper. Het innerlijke evenwicht als voorwaarde voor het plastische en muzikale proces in de ontwikkeling van het kleine kind.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 13

Kom, we gaan eten! - Gezond en lekker eten met en voor kleine kinderen

Een onmisbare bundel met bijdragen rond de voeding in het eerste levensjaar; kindgerichte maaltijden; voeding in het licht van de antroposofie. Raadgevingen voor een gezond gebit. Voor- en nadelen van de magnetron, kleurstoffen, additieven en suikers in de voeding. Koemelkallergie, reflux, obesitas. Aangevuld met lekkere en gezonde recepten.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 14

Moeder en kind - Het bewuste ouderschap

In deze bundel o.a. ‘Moeder en kind, een geboden kans’, ‘Kinderen en het gezin’, ‘Minder staat - meer ouders. Wie voedt onze kinderen op?’, ‘Media en het bewustzijn van het kind’, ‘Opvoedingspartnerschap in het kinderonthaal’, ‘De relatie tussen moeder en begeleider van het kind’, ‘Het gesprek ouder-leraar-kind’.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 15

Het kind en zijn engel

Met teksten van o.a. Heinrich von Kügelgen, Dr. Edmond Schoorel, Bernd Kalwitz, Heinrich Köhler, Dr. Helena Maryns, Annelies Sysmans, Ria Blom.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 16

Het kleine kind van twee jaar en half reeds inscholen?

Een beeld van het kind van 2,5 jaar: de groei naar individualiteit en ik-bewustzijn vanuit de erfelijkheidsstroming, vanuit milieu-invloeden, en vanuit de geestelijke oorsprong. De drie belangrijke richtingen van waaruit het kind van 2,5 jaar tot Ik-incarnatie komt. Globaal overzicht van de motorische, de emotionele, de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind van 0 tot 3 jaar. Het ontwikkelingsschema van de tijdsvoorstelling bij het kind. (naar Piaget)

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 17

Overgangen op kindermaat

(Niet meer voorradig - de inhouden van deze bundel werden opgenomen in de later verschenen bundel 27).


Bundel 18

Verkwikkend doorheen de dag

Verkwikkend doorheen de dag - beelden zijn als ‘kwik’.

De werking van de engel in het denken van het kind.

O Gottesgeist, erfülle mich... Het belang van de slaap. Inslaap- en doorslaapproblemen. Het kleine kind roept ons op tot meer broederlijkheid. De kracht van het juiste beeld in de opvoeding van het kleine kind. Beelden zijn de taal van de ziel. Beeldentaal van de jaargetijdentafel.

Een spirituele begeleiding van het kind. Het kleine kind zó begeleiden dat het gezond blijft. Je baby toont je de weg. Drempelmomenten op de incarnatieweg van het ‘Ik’.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 19

Ik pluk mijn gezondheid

Ik pluk mijn gezondheid. Salutogenese bedrijven. Kinderen hebben WAARHEID nodig. De ontwikkeling van een ‘ge-ZON-de’ zuigeling vanaf de eerste levensdag. Als de mens sterk genoeg is. Weerstandsvermogen, resistentie, resiliëntie en zelfregulatievermogen, de zielsmatige weerstandskrachten van de mens, gezondheid van de mens.Ik put levenskrachten en een goede gezondheid uit een goed levensritme. Hoe voedingsgewoonten bij het kind worden aangelegd? Wie toont ruggengraat? Natuurlijk doorheen de allergietijd.

GSM en electrovervuiling. Beelden scheppen. Hulpmiddelen bij het maken van een kinderwaarneming. De wortelplant. Gezichtspunten nr. 33 - De oerbronnen van de Gezondheid.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 20

Elk kind religieus!?

Religieuze opvoeding. Is dat voor onze kinderen nog nodig? Het kind en de slaap. De innerlijke houding van de opvoeder bij het leren gaan, spreken en denken van het kleine kind. Opvoeden van het kleine kind tot moraliteit. Je kan je afvragen of het ‘loont’ om te bidden. Een nieuwe ethiek en een spirituele houding in het pedagogische beroep. Sint Michaël. Stapstenen voor de ziel. Van Sint Nicolaas tot advent. Het feest van Maria. De weg van Palmpasen tot Pasen als voorbereiding op het Paasmysterie.

Van Pasen tot Hemelvaart en Pinksteren. Het sterrenbloemenverhaal. Anna Ten Drieën. De Sixtijnse Madonna.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 21

Ik speel me vrij!

Vrij spelen nu, vrij leven, denken, voelen en willen later.

Het bijzondere innige, verzonken spel.

Van aangezicht tot aangezicht. Liefde als bron van pedagogie.

De kracht van het kleine kind. De rijkdom van het samenspelen.

Spel uit de diepte.

Het kind houdt zich ‘staande’ en ‘rechtop’ tussen virtualiteit en realiteit. Het wandelen met kleine kinderen.

Het vrij spel buiten. Mijn avontuur van liggen naar sluipen, dolfijnen en kruipen en... De betrokkenheid tussen moeder en kind vóór en na de geboorte.

Television - not in front of the children?

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 22

Elk kind heeft ontmoeting nodig van aangezicht tot aangezicht

Over de liefde. Zijn we dan altijd zo gehaast, en niet écht bereikbaar? Als de mens sterk genoeg is ... Salutogenese, de oerbron van gezondheid. Salutogenetische opvoeding voor het kleine kind. Salutogenese: weten hoe je de eigen gezondheid in handen kan nemen. Veilige hechting. De kracht van verbondenheid. Van aangezicht tot aangezicht. De krachtbron van het blijde denken. Over de spreuk voor moeders van R. Steiner. De eenzame wereld van het kind met autisme. Het kleine kind naar waarde achten. Kinderen stimuleren ons juist tot zelfverwerkelijking. De ontwikkeling van een gezonde zuigeling vanaf de eerste levensdag. Een warm voetbadje in de kleuterklas. Babymassage. Wikkels. Het maken van melkpapjes, fruit- en groentebrei - eiwitten in de belangstelling. Vele kleine groene gewoonten.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 23

Zelfwerkzaamheid bij het kleine kind

maar... in een mantel van liefdevolle geborgenheid, in vrijheid en ongestoordheid, in een innige relatie tot elkaar.

Het kleine kind, één en al wil.

Is het het kleine kind dat ons de hand reikt? Het wandelen met kleine kinderen. Het vrije spel buiten. Zindelijk worden, een stap in het zelfstandig worden. Een nieuwe ethiek en spirituele houding in het pedagogische beroep. Het kleine kind en zijn gezondheid. Met de klik van de muis doorheen de kindertijd? Als opvoeder van het kleine kind heb je de toekomst lief! Opvoeden als sacraal proces. Eén van de grootste vergissingen die een ouder kan maken – studie rond kind en televisie en computer.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 24

Het verlangen van de ongeborenen. Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens.

Bij de omslag: Imaginatie voorgeboorte - Gerard W. Rietbergen - Gouda

De ongeborenheid van de mens. De ongeborenen hebben ons nodig. Van de zwangerschapsecho naar een luisterend hart. Geborgen geboorte. De overgang van het voorgeboortelijke naar het aardse bestaan. Eilanden bouwen in de levensstroom voor het kind. Opvoeden van hart tot hart. Over het hart. Op de aarde aankomen. Over het leven na de dood.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 25

Het kind en zijn gezonde, deugddoende slaap. Het belang van slaap-, inslaap- en doorslaapproblemen.

Bij de omslag: Käthe Kollwitz ‘Kind en handen’

Het kind en de slaap. Begrijpen en behandelen van slaapstoornissen bij kleine kinderen. De samenhang tussen slapen en voeden staat of valt met regelmaat en eenduidigheid. Rond het bakeren. De ontwikkeling van een ‘ge-ZON-de’ zuigeling vanaf de eerste levensdag. Een pleidooi voor voldoende slaap. Ik put levenskrachten en een goede gezondheid uit een goed levensritme. Oudercompetentie! ‘Ruik eens!’ Ervaringen met een geurtherapeut bij kinderen met ADHD-constellatie. Wat onderhoudt en wat verzwakt onze eigen levenskrachten? Waarnemingen van levenskrachtenverlies en verband met een verzwakt denken. Waar een wil is, is géén weg! Het concentratie- deficit- syndroom met of zonder hyperactiviteit - ADHD – ADD.Een balans vinden tussen waken en slapen.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 27

Pentatoniek en kwintenstemming. Overgangen op kindermaat.

Ondersteuning voor stromende overgangsprocessen in het dagverloop van het kleine kind. Wat is muziek? De betekenis van kwintenstemming en pentatonische liederen voor een gezond levenszintuig. De muzikale opvoeding van het kleine kind reeds van in de moederschoot. Voorbeelden van pentatonische liedjes en liedjes in kwintenstemming. Musiceren maakt kinderen ‘slim’. ‘Brommertjes’ bij het zingen en hoe we ze kunnen helpen.

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 29

De levensgebaren van de ongeborenen.

De levensgebaren van de ongeborenen in verband gebracht met gebaren en spelmotieven in opvoeden en ontwikkelen tot liefde en vrijheid. De levensgebaren van de mens na de dood - kunnen ze ons misschien inspireren voor het begeleiden van de ouder wordende mens (een vóórstudie). Gebaren van Leven vóór de geboorte - kunnen ze ons inspireren voor de opvoeding van het kleine kind? De preconceptionele levenssituatie in de geestelijke wereld. De embryologische levenssituatie. Uit de geest in de aarde.

Verkoopprijs: € 15,00 EUR


Bundel 30

Veilige hechting en gehecht zijn in mezelf - zo kan ik aanmeren.

Vorming en ontwikkeling in de warmte van een veilige hechting en binding. Philippe Gelitz - Ouder en Kind – een geboden kans. A. Sysmans - Over de drie oerdeugden: de dankbaarheidswil, de liefdeswil en de verantwoordelijkheidswil. Rudolf Steiner - Over hechting, diepe verbondenheid en relatie . Rudolf Steiner - Reeds verzorgd in de zwangerschap. Laura Rozic (Wala) - Niet gemaakt maar ontvangen. Laura Krautkrämer - De wereld met andere ogen zien. Dr. med. Hauke Schütt - Vorming ontstaat uit binding. Dr. Armin Krenz (Kiel, DE) - Wat nieuwe relatievorming en diepe binding bevordert. A. Sysmans - Hebben 40 procent van onze kleine kinderen geen zekere en veilige binding bij hun ouders? “Baby Bonds: Parenting, attachment and a secure base for children”, publiziert am 21. März 2014 - Zelfwerkzaamheid. Maar in een mantel van liefde en geborgenheid. A. Sysmans - Onze baby's in het storingsveld van de Gsm, TV en computer. Dr. Maria Luisa Nüesch, September 2010 - Werkzaam helen met ritme en warmte (WALA) - Over hechting. A. Sysmans (uit: Gebaren van Leven - Hoe groei- en omhullingsgebaren ons kunnen inspireren bij de opvoeding van het kleine kind) - Maken crèches agressief? Claudia Grah-Wittich (Erziehungskunst Februari 2014) - Kinderartsen waarschuwen voor slechte crèches. Brigitta vom Lehn in der Stuttgarter Zeitung van 26 September 2011 - Het belang van duurzame relaties. Marielke Eerkens - Baby's van enkele uren oud herkennen al sociale interactie. 25 October 2013 NURSERY WORLD - Ontwikkeling kinderonthaal in België. Annelies Sysmans - De donkere zijde van de kindertijd. Dr. Böhm - School aan een Demeter-boerderij: “Als ik een moeder had, zoals onze voorouders, een moeder… zij zou me horen, zij zou me troosten.” www.fuerkinder.org

Verkoopprijs: 15,00 EUR


Bundel 31

Salutogenetisch kinderdagonthaal

In opmaak!


Bundel 32

Kindertekeningen, een incarnatieverhaal van het kind.

In opmaak!