Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

Saluto‑Genese • salutogenese@skynet.be • 0032‑(0)16 62 32 84

GEBAREN VAN LEVEN

Hoe groei- en omhullingsgebaren ons kunnen inspireren bij de opvoeding van het kleine kind

Hoe groei- en omhullingsgebaren ons kunnen inspireren bij de verzorging van de baby


Voor NATUURLIJKE GEBOORTEZORG, KRAAMVERZORGENDEN, VERPLEGERS, OPVOEDERS, OUDERS en voor al diegenen die het willen lezen...


Twee versies:

LARGE - 280 pagina‘s - ringmap - 35 Euro

LIGHT - 151 pagina‘s - softcover - 27,50 Euro


Te bestellen met een mailtje naar: salutogenese@skynet.be


GEBAREN VAN LEVEN is een studie over de nog ongeboren mens waarbij de klemtoon ligt op de geestelijke oorsprong van alle leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten van waaruit de levenskiem uit de onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de samensteller van dit studieschrift met eerbied, achting en verrassende verbazing. Door het bestuderen van de embryologie en haar spirituele dimensie ontstaat er een steeds ruimer mensbeeld waardoor de opvoeding van het kind nog boeiender kan worden.

Dit is een herziene versie van het boek ‘Gebaren van Leven’ dat in 2016 gepubliceerd werd, nu voor praktisch gebruik in opleidingen en bij aanstaand ouderschap waarbij het over natuurlijke geboortezorg gaat. De oorspronkelijke versie is ook nog beschikbaar.

Dit boek ‘Gebaren van Leven - Hoe groei- en omhullingsgebaren ons inspireren bij de verzorging van de baby’ kan u dichter bij het ogenblik van het levensbegin brengen, dichter bij het ogenblik van geboorte en dichter bij het ogenblik van de omhullende wijsheid die in ieder omhullingsvlies, -holte of -orgaan verborgen ligt. De wijze waarop de verschillende omhullingsorganen in hun ontstaan, groei en functie hun plastische kwaliteiten en gebaren aan ons tonen, kunnen ons inspireren om de kleine baby met een verdiept inzicht fijngevoeliger te verzorgen. Welke omgeving en omgevingsinvloeden zijn dan deugddoend, ondersteunend en gezondmakend voor de kleine boreling hier op aarde?

Het is ook een studieschrift over nieuw ouderschap. We hebben steeds meer een individualistisch zelfbeeld, maar een kind kan pas zichzelf worden als er een betekenisvolle ‘andere’ – de eerste vertrouwenspersoon – een diep verbond in liefde met hem aangaat. Onze blik vanuit de ogen, de warmte en de pulsering van ons levenslichaam geven de boreling de zekerheid dat hij wordt liefgehad en ‘kind mag zijn’ van hen die ‘zijn’ ouders werden. We leven vandaag in een cultuur, waarin ‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder zijn’ een ontwaarding kennen. Dit roept ons op tot wakkerheid.

Naast een eerste inleidend deel over het vruchtbaar worden van de groeicellen volgt het eigenlijke hoofdstuk over de embryologische fasen die de mens doormaakt. Overzichtelijke en kleurige tekeningen illustreren de snel voortschrijdende, plastische metamorfosekracht van de kiemcel die vol ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde hoofdstuk waarin sprake is van de welkomhetende omhullingsgebaren die ons kunnen inspireren om de latere levensomgeving gezond en deugddoend voor het kleine kind in te richten. De vele omhullingsorganen die het embryo beschermden, het voedden en het een diepe verbondenheid schonken, verlaten bij de geboorte het kind, maar blijven verder aanwezig bij de geboren mens als zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke begeleiding. Een vierde deel handelt onder andere over de ongeborenheid, over de vraag of de hormonale voorbehoeding een vlucht of een zegen is en over de spirituele betekenis van de placenta en haar nazorg.

Annelies Sysmans (geboren 1955), kleuterleidster en gedurende 15 jaar onthaalouder. In 2001 werd de vzw Saluto-Genese opgericht, een beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd. Naast tal van publicaties en een regelmatige Nieuwsbrief voor ouders en opvoeders richt vzw Saluto-Genese begeleiding van kinderonthaal en bijscholingsdagen in voor opvoeders van het kleine kind.

(Klik op de afbeeldingen om te vergroten.)